Ενημέρωση

news_img

Οριστική λίστα Δικαιούχων Φοιτητών που θα λάβουν οικονομική βοήθεια στο πλαίσιο της αρ. 20136/11-05-2023 προκήρυξης

Οριστική λίστα Δικαιούχων Φοιτητών που θα λάβουν οικονομική βοήθεια στο πλαίσιο της αρ. 20136/11-05-2023 προκήρυξης

Αναρτήθηκε η Οριστική λίστα Δικαιούχων Φοιτητών που θα λάβουν οικονομική βοήθεια στο πλαίσιο της υπ. αρ. πρωτ. 20136/11-05-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Πράξης με τίτλο: «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών

news_img

Προσωρινή Λίστα Δικαιούχων Φοιτητών που θα λάβουν οικονομική βοήθεια στο πλαίσιο της αρ. 20136/11-05-2023 προκήρυξης

Προσωρινή Λίστα Δικαιούχων Φοιτητών που θα λάβουν οικονομική βοήθεια στο πλαίσιο της αρ. 20136/11-05-2023 προκήρυξης

Αναρτήθηκε η Προσωρινή Λίστα Δικαιούχων Φοιτητών που θα λάβουν οικονομική βοήθεια στο πλαίσιο της υπ. αρ πρωτ.20136/11-05-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Πράξης με τίτλο: «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Διεθνούς

news_img

2η οριστική Λίστα Δικαιούχων Φοιτητών που θα λάβουν οικονομική βοήθεια στο πλαίσιο της αρ. 5247/09-02-2023 προκήρυξης

2η οριστική Λίστα Δικαιούχων Φοιτητών που θα λάβουν οικονομική βοήθεια στο πλαίσιο της αρ. 5247/09-02-2023 προκήρυξης

Αναρτήθηκε η 2η οριστική Λίστα Δικαιούχων Φοιτητών που θα λάβουν οικονομική βοήθεια στο πλαίσιο της υπ’αρ.πρωτ.5247/09-02-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Πράξης με τίτλο: «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Διεθνούς

news_img

Προκήρυξη (αρ. 20136/2023) για τη χορήγηση έντεκα (11) υποτροφιών οικονομικής ενίσχυσης σε προπτυχιακούς φοιτητές/τριες των Τμημάτων του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (Πανεπιστημιούπολη Σερρών)

Προκήρυξη (αρ. 20136/2023) για τη χορήγηση έντεκα (11) υποτροφιών οικονομικής ενίσχυσης σε προπτυχιακούς φοιτητές/τριες των Τμημάτων του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (Πανεπιστημιούπολη Σερρών)

Δημοσιεύτηκε η με αρ.20136/2023 προκήρυξη για τη χορήγηση έντεκα (11) υποτροφιών οικονομικής ενίσχυσης σε προπτυχιακούς φοιτητές/τριες των Τμημάτων του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (Πανεπιστημιούπολη Σερρών) στα πλαίσια της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών

news_img

Οριστική Λίστα Δικαιούχων Φοιτητών που θα λάβουν οικονομική βοήθεια στο πλαίσιο της αρ. 5247/09-02-2023 προκήρυξης

Οριστική Λίστα Δικαιούχων Φοιτητών που θα λάβουν οικονομική βοήθεια στο πλαίσιο της αρ. 5247/09-02-2023 προκήρυξης

Αναρτήθηκε η οριστική Λίστα Δικαιούχων Φοιτητών που θα λάβουν οικονομική βοήθεια στο πλαίσιο της υπ’αρ.πρωτ.5247/09-02-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Πράξης με τίτλο: «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Διεθνούς Πανεπιστημίου

news_img

2ος προσωρινός πίνακας αξιολόγησης των υποψηφίων φοιτητών που θα λάβουν οικονομική βοήθεια σύμφωνα με την αρ πρωτ. 5247/09-02-2023 προκήρυξη

2ος προσωρινός πίνακας αξιολόγησης των υποψηφίων φοιτητών που θα λάβουν οικονομική βοήθεια σύμφωνα με την αρ πρωτ. 5247/09-02-2023 προκήρυξη

Αναρτήθηκε ο 2ος Προσωρινός πίνακας Αξιολόγησης των υποψηφίων φοιτητών που θα λάβουν οικονομική βοήθεια σύμφωνα με την αρ πρωτ. 5247/09-02-2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο:

news_img

Προκήρυξη (αρ.5247/2023) για τη χορήγηση 52 υποτροφιών οικονομικής ενίσχυσης σε προπτυχιακούς φοιτητές/τριες των Τμημάτων του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (Πανεπιστημιούπολη Σερρών)

Προκήρυξη (αρ.5247/2023) για τη χορήγηση 52 υποτροφιών οικονομικής ενίσχυσης σε προπτυχιακούς φοιτητές/τριες των Τμημάτων του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (Πανεπιστημιούπολη Σερρών)

Δημοσιεύτηκε η με αρ.5247/2023 προκήρυξη για τη χορήγηση πενήντα δύο (52) υποτροφιών οικονομικής ενίσχυσης σε προπτυχιακούς φοιτητές/τριες των Τμημάτων του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (Πανεπιστημιούπολη Σερρών) στα πλαίσια της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής

news_img

2ο Πρακτικό αξιολόγησης των υποψηφίων φοιτητών που θα λάβουν οικονομική βοήθεια και έλεγχος συμβολαίων ενοικίασης

2ο Πρακτικό αξιολόγησης των υποψηφίων φοιτητών που θα λάβουν οικονομική βοήθεια και έλεγχος συμβολαίων ενοικίασης

Δημοσιεύθηκε το 2ο Πρακτικό αξιολόγησης των υποψηφίων φοιτητών που θα λάβουν οικονομική βοήθεια και έλεγχος συμβολαίων ενοικίασης κλπ δικαιολογητικών και προσδιορισμός ποσού που θα καταβληθεί στους επιλεγέντες φοιτητές στο πλαίσιο

news_img

Πρακτικό αξιολόγησης προκήρυξης αρ. 15278/14-04-2022 με προσωρινή λίστα δικαιούχων φοιτητών για επιδότηση ενοικίου

Πρακτικό αξιολόγησης προκήρυξης αρ. 15278/14-04-2022 με προσωρινή λίστα δικαιούχων φοιτητών για επιδότηση ενοικίου

Δημοσιεύθηκε το Πρακτικό αξιολόγησης υποψηφίων της υπ'αριθ. πρωτ. 15278/14-04-2022 Πρόκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 9Κ1Ρ46ΨΖ3Π-ΒΦΧ)

news_img

Κατευθυντήριες οδηγίες για την εξέταση φοιτητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

Κατευθυντήριες οδηγίες για την εξέταση φοιτητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

Κατευθυντήριες οδηγίες για την εξέταση φοιτητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020