Ενημέρωση

news_img

Πρακτικό αξιολόγησης προκήρυξης αρ. 4856/10.02.2022 με προσωρινή λίστα δικαιούχων φοιτητών για επιδότηση ενοικίου

Πρακτικό αξιολόγησης προκήρυξης αρ. 4856/10.02.2022 με προσωρινή λίστα δικαιούχων φοιτητών για επιδότηση ενοικίου

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια (ΑΔΑ: 61ΩΠ46ΨΖ3Π-ΦΤ2) το Πρακτικό Αξιολόγησης με προσωρινή λίστα δικαιούχων φοιτητών των Τμημάτων των Σερρών, Κιλκίς και Κατερίνης, που αιτήθηκαν οικονομική βοήθεια (επιδότηση ενοικίου), στο πλαίσιο της υπ'

news_img

Προκήρυξη (αρ.15278/14.04.2022) για τη χορήγηση σαράντα (40) υποτροφιών οικονομικής ενίσχυσης σε προπτυχιακούς φοιτητές/τριες των Τμημάτων του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (Πανεπιστημιούπολη Σερρών)

Προκήρυξη (αρ.15278/14.04.2022) για τη χορήγηση σαράντα (40) υποτροφιών οικονομικής ενίσχυσης σε προπτυχιακούς φοιτητές/τριες των Τμημάτων του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (Πανεπιστημιούπολη Σερρών)

Δημοσιεύτηκε η με αρ.15278/14.04.2022 προκήρυξη για τη χορήγηση σαράντα (40) υποτροφιών οικονομικής ενίσχυσης σε προπτυχιακούς φοιτητές/τριες των Τμημάτων του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (Πανεπιστημιούπολη Σερρών) στα πλαίσια της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020