Διαδικαστικά-Οικονομικά στοιχεία ΓΓΕ

Στατιστικά

Διαδικαστικά-Οικονομικά στοιχεία του Γραφείου Επιδότησης Ενοικίου & Υποτροφιών Οικονομικής Ενίσχυσης

stats_gge

Επίτευξη αριθμητικών δεικτών (ωφεληθέντες)

Συνολικός αριθμός ωφεληθέντων 240

Συνοπτικά:

  1. Επιτεύχθηκαν οι αριθμητικοί δείκτες του ΤΔ (240 υποτροφίες).
  2. Συμπληρώθηκαν 240 δελτία εισόδου εξόδου
  3. Οι διαδικασίες υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου έγιναν μέσω της πλατφόρμας reScom του ΕΛΚΕ.
  4. Η οικονομική διαχείριση έγινε μέσω της πλατφόρμας reScom του ΕΛΚΕ

Βιωσιμότητα

Ο μηχανισμός εκτέλεσης του έργου έχει στηθεί. Η πλατφόρμα υποβολής, επεξεργασίας και μοριοδότησης των αιτήσεων των υποψηφίων λειτουργεί πολύ αποτελεσματικά. Οι ενδιάμεσες τυποποιημένες πρότυπες εισηγήσεις, πρακτικά επιλογής, συμφωνητικά κ.λπ, που σχεδιάστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν, διευκόλυναν πολύ την εκτέλεση.

Άρα εφόσον εξασφαλιστεί η ελαχίστη απαιτούμενη χρηματοδότηση για τις υποτροφίες η διασφάλιση της βιωσιμότητας του έργου επιτυγχάνεται εύκολα.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020