Προφίλ ωφεληθέντων του ΓΓΕ

Στατιστικά

Προφίλ ωφεληθέντων του Γραφείου Επιδότησης Ενοικίου & Υποτροφιών Οικονομικής Ενίσχυσης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020