Οργανωτικό σχήμα

team

Η ομάδα έργου

Οργανωτικό σχήμα

Επιστημονικώς Υπεύθυνη: Ευρυδίκη Ζαχοπούλου

Επιτροπές που συγκροτούνται από μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΔΥ με στόχο την υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου

ΕΛΚΕ: Διοικητική και διαχειριστική υποστήριξη

Διάρκεια: έως 30.09.2023

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020