Ενημέρωση

news_img

Προσωρινή Λίστα Δικαιούχων Φοιτητών που θα λάβουν οικονομική βοήθεια στο πλαίσιο της αρ. 20136/11-05-2023 προκήρυξης

Προσωρινή Λίστα Δικαιούχων Φοιτητών που θα λάβουν οικονομική βοήθεια στο πλαίσιο της αρ. 20136/11-05-2023 προκήρυξης

Αναρτήθηκε η Προσωρινή Λίστα Δικαιούχων Φοιτητών που θα λάβουν οικονομική βοήθεια στο πλαίσιο της υπ. αρ πρωτ.20136/11-05-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Πράξης με τίτλο: «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Διεθνούς

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020