Ενημέρωση

news_img

2ο Πρακτικό αξιολόγησης των υποψηφίων φοιτητών που θα λάβουν οικονομική βοήθεια και έλεγχος συμβολαίων ενοικίασης

2ο Πρακτικό αξιολόγησης των υποψηφίων φοιτητών που θα λάβουν οικονομική βοήθεια και έλεγχος συμβολαίων ενοικίασης

Δημοσιεύθηκε το 2ο Πρακτικό αξιολόγησης των υποψηφίων φοιτητών που θα λάβουν οικονομική βοήθεια και έλεγχος συμβολαίων ενοικίασης κλπ δικαιολογητικών και προσδιορισμός ποσού που θα καταβληθεί στους επιλεγέντες φοιτητές στο πλαίσιο

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020