Συνέντευξη με ωφελούμενους φοιτητές του ΓΓΕ

Συνεντεύξεις

Συνέντευξη με ωφελούμενους φοιτητές του ΓΓΕ

Συνέντευξη με ωφελούμενους του Ε’ κύκλου (2023)

Ερώτηση 1: Ποιά είναι η γνώμη σας για τις υποτροφίες οικονομικής ενίσχυσης της Δομής «Στηρίζω»;

Απάντηση Α: Ήταν μια πολύ χρήσιμη δράση που μας βοήθησε σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία.

Απάντηση Β: Πρώτη φορά αναγνωρίστηκε η ακαδημαϊκή μας προσπάθεια και η επίδοση στις σπουδές μας.

Απάντηση Γ: Μας τόνωσε την αυτοπεποίθηση ότι ένα από τα κριτήρια επιλογής ήταν και οι Διδακτικές Μονάδες που συγκετρώσαμε τα δύο προηγούμενα εξάμηνα.

Απάντηση Δ: Αισθανθήκαμε ικανοποίηση από τις διαφανείς διαδικασίες επιλογής μας.

Απάντηση Ε: Άψογη η λειτουργία του υποστηρικτικού προσωπικού. Ευχαριστούμε!

Απάντηση ΣΤ: Η ψηφιοποίηση των διαδικασιών δημιούργησε κλίμα εμπιστοσύνης.

Απάντηση Ζ: Προσδοκούμε να συνεχιστεί, γιατί ήταν πολύ ωφέλιμη δράση.

Απάντηση Η: Υπήρξε πλήρης ταύτιση του τίτλου με το περιεχόμενο της δράσης. «Στηρίζω»! το έχουμε όλοι ανάγκη!

Ερώτηση 2: Ποια είναι η γνώμη σας για τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν;

Απάντηση Α: Η πρόσκληση ήταν εύκολα προσβάσιμη. Την πληροφορήθηκα από την ιστοσελίδα του τμήματός μου.

Απάντηση Β: Ενημερώθηκα από την ανακοίνωση στην κεντρική ιστοσε λίδα της Πανεπιστημιούπολης Σερρών.

Απάντηση Γ: Για τη συμπλήρωση της αίτησης ήταν πολύ χρήσιμες οι οδηγίες (FAQ).

Απάντηση Δ: Βοήθησε πολύ και το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας! Απάντηση

Απάντηση Ε: Μετά το σοκ της πανδημίας ήταν μια ευχάριση έκπληξη! Το έμαθα από ωφελούμενους προηγούμενων κύκλων.

Απάντηση ΣΤ: Το προσωπικό μας βοήθησε πάρα πολύ να συμπληρώσουμε τις αιτήσεις μας.

Απάντηση Ζ: Συνδύασε αναγνώριση της επίδοσής μας με άψογες διαδικασίες διαχείρισης.

Απάντηση Η: Ήταν πολύ σημαντικό ότι η μοριοδότηση ήταν ήδη γνωστή από την πρόσκληση.

Ερώτηση 3: Τι θα θέλατε για το μέλλον;

Απάντηση Α: Να συνεχιστεί.

Απάντηση Β: Να αυξηθεί το ύψος της υποτροφίας.

Απάντηση Γ: Να μεγαλώσει ο αριθμός των χορηγούμενων υποτροφιών.

Απάντηση Δ: Να μπορούμε να παίρνουμε τη συγκεκριμένη οικονομική ενίσχυση ξανά και ξανά.

Απάντηση Ε: Nα παίρνουμε τις οικονομικές ενισχύσεις πιο γρήγορα.

Απάντηση ΣΤ: Να βρεθούμε όλοι μαζί οι ωφελούμενοι.

Απάντηση Ζ: Μας βοήθησε να συνεχίσουμε τις σπουδές μας. Εύχομαι Να ωφεληθούν και άλλοι που για διάφορους λόγους δεν επιλέχτηκαν.

Απάντηση Η: Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στο υποστηρικτικό προσωπικό.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020