Απολογισμός

logo

Η ολοκλήρωση του έργου

Απολογισμός

Έχοντας ολοκληρώσει το έργο θα θέλαμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω αυτού του ψηφιακού τόμου για μια για μια σύντομη παρουσίαση των δράσεών μας.

Το έργο ονομάστηκε Δομή ΣΤΗΡΙΖΩ της Πανεπιστημιούπολης Σερρών (Υποέργο 02) και άρχισε να λειτουργεί το Δεκέμβριο του 2020. Οι προκαταρτικές ενέργειες βέβαια ξεκίνησαν στις αρχές του 2018 και η Δομή εντάχθηκε στην πράξη «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Δι.Πα.Ε. (Πανεπιστημιούπολη Σερρών) με Κωδικό ΟΠΣ 5048170 στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». Η πράξη περιλάμβανε άλλα δύο παρόμοια έργα (στην Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη– Δομή ΟΜΠΡΕΛΑ και στην Πανεπιστημιούπολη Καβάλας).

Η υποστήριξη των φοιτητών από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες ήταν ο στόχος για τον οποίο εργαστήκαμε όλο αυτό το διάστημα (2020-2023), εστιάζοντας στο ζήτημα της συμπερίληψης στην εκπαιδευτική διαδικασία και την ακαδημαϊκή ζωή φοιτητών με οικονομικές και μαθησιακές δυσκολίες.

Η ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη δεν συμπεριλαμβάνεται πάντα στο στρατηγικό σχεδιασμό των Ιδρυμάτων ή, όταν συμπεριλαμβάνεται, είναι ένα γενικόλογο κείμενο που συχνά προσκρούει σε εσωτερικές αντιδράσεις. Απαιτείται προσήλωση στο στόχο και καλή επικοινώνηση των σχετικών στρατηγικών, αλλιώς η υλοποίηση θα αποτύχει. Απαιτούνται με άλλα λόγια πολλές συνέργειες, υποστηριΣΤΗΡΙΖΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ 7 κτικό δίκτυο και επίμονη δουλειά. Υπό αυτήν την έννοια το συγκεκριμένο έργο, άνοιξε ένα νέο πεδίο ακαδημαϊκής δράσης, θα μπορούσαμε δε να ισχυριστούμε ότι πρωτοπόρησε.

Είμαστε χαρούμενοι που, παρά τις δυσκολίες, η Δομή ΣΤΗΡΙΖΩ της Πανεπιστημιούπολης Σερρών κατόρθωσε, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, να χορηγήσει εγκαίρως τις προβλεπόμενες 240 υποτροφίες οικονομικής ενίσχυσης, αλλά και να υποστηρίξει φοιτητές με μαθησιακές δυσκολίες, μέσα από την προσαρμογή του περιβάλλοντος εκπαίδευσης, την αξιοποίηση υποστηρικτικών τεχνολογιών πληροφορικής και την παροχή υπηρεσιών διευκόλυνσης της πρόσβασης στους χώρους και στη γνώση. Επιλέξαμε να σπάσουμε στερεότυπα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και να εξοικειώσουμε την εκπαιδευτική κοινότητα στο ότι οι διαχωρισμοί δεν είναι λύση. Ελπίζουμε ότι θα υπάρξει συνέχεια, με παρόμοια επιμονή και αφοσίωση.

Τις θερμές μου ευχαριστίες στις Λίλα Θεοδωρίδου, Γλυκερία Καριώτου, Ζωή Σωτηρίου και Άντα Τσαΐρα που συντόνισαν από τη αρχή έως το τέλος το έργο. Ευχαριστώ θερμά επίσης τους: Ευστρατία Τοπούζη, Μάρθα Χριστοφορίδου, Ηλία Νίτσο, Δημήτρη Μπαή, Αγλαΐα Σταμπολτζή που εθελοντικά και με μεγάλη προθυμία βοήθησαν στις διάφορες φάσεις να ξεπεραστούν τεχνικά και άλλα θέματα. Ήταν μια πολύτιμη εμπειρία για όλους μας.

Ευρυδίκη Ζαχοπούλου
Καθηγήτρια ΔιΠαΕ, Επιστημονικά Υπεύθυνη

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020