Ενημέρωση

news_img

Προκήρυξη (αρ. 6484/19.02.2021) για την χορήγηση εβδομήντα (70) υποτροφιών (επιδότηση ενοικίου)

Προκήρυξη (αρ. 6484/19.02.2021) για την χορήγηση εβδομήντα (70) υποτροφιών (επιδότηση ενοικίου)

Δημοσιεύτηκε η με αρ.6484/19.02.2021 προκήρυξη για την χορήγηση εβδομήντα (70) Υποτροφιών (επιδότηση ενοικίου) σε προπτυχιακούς φοιτητές/τριες των Σχολών και των Τμημάτων του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (Πανεπιστημιούπολη Σερρών) στα πλαίσια της Πράξης «Υποστήριξη

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020