Αρχείο προσκλήσεων

archives

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Αρχείο προσκλήσεων

17460/2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή φοιτητών που θα λάβουν οικονομική βοήθεια, στα πλαίσια της πράξης “Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών, Διεθνές Πανεπιστήμιο” 6484/2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή φοιτητών που θα λάβουν οικονομική βοήθεια, στα πλαίσια της πράξης “Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών, Διεθνές Πανεπιστήμιο” 4856/2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή φοιτητών που θα λάβουν οικονομική βοήθεια, στα πλαίσια της πράξης “Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών, Διεθνές Πανεπιστήμιο” 15278/2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή φοιτητών που θα λάβουν οικονομική ενίσχυση, στα πλαίσια της πράξης “Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών, Διεθνές Πανεπιστήμιο” 5247/2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή φοιτητών που θα λάβουν οικονομική ενίσχυση, στα πλαίσια της πράξης “Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών, Διεθνές Πανεπιστήμιο” 20136/2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή φοιτητών που θα λάβουν οικονομική ενίσχυση, στα πλαίσια της πράξης “Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών, Διεθνές Πανεπιστήμιο”
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020