Χρήσιμες ιστοσελίδες

2. Υποστήριξη σε θέματα εντυπο-αναπηρίας προσφέρουν και οι παρακάτω ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες

3. Η βιβλιοθηκη του Πάντειου Πανεπιστημίου Αθηνών είναι υπεύθυνη (εκ μέρους του ΣΕΑΒ) για την λειτουργία της ΑΜΕLib

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020