Επικοινωνία

Γραφείο Επιδότησης Ενοικίου (ΓΕΕ)

subsidy@cm.ihu.gr

Μονάδα Προσβασιμότητας (ΜοΠρο)

accessibility@cm.ihu.gr

Πανεπιστημιούπολη Σερρών

Τέρμα Μαγνησίας
T.K. 62124, Σέρρες

Στείλτε μας μήνυμα

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Ονοματεπώνυμο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020