Ενημέρωση

omprela_14

Το Γραφείο Επιδότησης Ενοικίου στο 14ο newsletter της Δομής Ομπρέλα (Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη)

Το Γραφείο Επιδότησης Ενοικίου στο 14ο newsletter της Δομής Ομπρέλα (Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη)

Το Γραφείο Επιδότησης Ενοικίου στο 14ο newsletter της Δομής Ομπρέλα (Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη).

webinar_14-3-2022

Απολογισμός διαδικτυακού σεμιναρίου «Φοιτητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση»

Απολογισμός διαδικτυακού σεμιναρίου «Φοιτητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση»

Απολογισμός διαδικτυακού σεμιναρίου «Φοιτητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση»

webinar_14-3-2022

Διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα “Φοιτητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση”

Διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα “Φοιτητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση”

Η Μονάδα Προσβασιμότητας διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο για το προσωπικό του ΔΙΠΑΕ με θέμα "Φοιτητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση". Δείτε το πρόγραμμα εδώ.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020