Ενημέρωση

serfree_15-02-2022

Μονάδα Προσβασιμότητας Πανεπιστημιούπολης Σερρών. Εμπειρίες από την υλοποίηση. Προτάσεις για το μέλλον

Μονάδα Προσβασιμότητας Πανεπιστημιούπολης Σερρών. Εμπειρίες από την υλοποίηση. Προτάσεις για το μέλλον

Γράφει η Ζωή Σωτηρίου Δημοσιεύτηκε στο Ser Free στις 25.7.2023   Το ζήτημα της «συμπερίληψης» στην εκπαιδευτική διαδικασία φοιτητών με μαθησιακές δυσκολίες υποστήριξε η Μονάδα Προσβασιμότητας της Πανεπιστημιούπολης Σερρών (ΜοΠρο)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020