Ενημέρωση

webinar_14-3-2022

Διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα “Φοιτητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση”

Διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα “Φοιτητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση”

Η Μονάδα Προσβασιμότητας διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο για το προσωπικό του ΔΙΠΑΕ με θέμα "Φοιτητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση". Δείτε το πρόγραμμα εδώ.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020