Ενημέρωση

news_img

Πρακτικό αξιολόγησης προκήρυξης αρ. 6484/19.02.2021 με προσωρινή λίστα δικαιούχων φοιτητών για επιδότηση ενοικίου

Πρακτικό αξιολόγησης προκήρυξης αρ. 6484/19.02.2021 με προσωρινή λίστα δικαιούχων φοιτητών για επιδότηση ενοικίου

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια το Πρακτικό Αξιολόγησης με προσωρινή λίστα δικαιούχων φοιτητών των Τμημάτων των Σερρών, Κιλκίς και Κατερίνης, που αιτήθηκαν οικονομική βοήθεια (επιδότηση ενοικίου), στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. πρωτ.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020