Συχνές ερωτήσεις (FAQ)

Ερ. 1: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι φοιτητές του προγράμματος;
Απ: Για να πληροφορηθείτε όλες τις οδηγίες επιλεξιμότητας, κριτηρίων και δικαιολογητικών παρακαλώ ανατρέξτε στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6484/2021, διαθέσιμη εδώ και στην πλατφόρμα enoikio.cm.ihu.gr.

Ερ. 2: Πώς μπορώ να συμμετέχω στο πρόγραμμα;
Απ: Οι αιτήσεις συμμετοχής και η ανάρτηση όλων των δικαιολογητικών γίνεται μόνο μέσα από την ειδική σελίδα enoikio.cm.ihu.gr.

Ερ. 3: Ποιο διάστημα καλύπτει η επιδότηση;
Απ: Η επιδότηση αφορά το διάστημα 1/10/2020 έως και 31/7/2021 (10 μήνες κατ’ ανώτατο).

Ερ. 4: Τι ποσό καλύπτει η επιδότηση;
Απ: Η επιδότηση καλύπτει υποτροφίες:

  • έως 150,00€ ανά μήνα για δικαιούχους ατομικής σύμβασης μίσθωσης
  • έως 120,00€ ανά μήνα και ανά άτομο για δικαιούχους συμβάσεων μίσθωσης 2 ατόμων
  • έως 116,66€ ανά μήνα και ανά άτομο για δικαιούχους συμβάσεων μίσθωσης 3 ατόμων

Τα παραπάνω ποσά είναι τα ανώτατα που μπορούν να διατεθούν. Σε δικαιούχους οι οποίοι πληρώνουν ενοίκιο μικρότερο της διαθέσιμης υποτροφίας, τα ποσά αναπροσαρμόζονται προς τα κάτω αντιστοίχως.


Ερ. 5: Έχω ξενοικιάσει το Δεκέμβριο 2020. Δικαιούμαι να κάνω αίτηση;
Απ: Όχι. Βασική υποχρέωση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι η ύπαρξη μισθωτηρίου συμβολαίου σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.


Ερ. 6 : Θα ξενοικιάσω τον Απρίλιο του 2021. Δικαιούμαι να κάνω αίτηση;
Απ: Ναι. Εάν το συνολικό διάστημα μίσθωσης είναι μικρότερο από το προβλεπόμενο των 10 μηνών, θα επιδοτηθείτε για μικρότερο διάστημα εφόσον ανήκετε στους δικαιούχους.

Ερ. 7: Είμαι πρωτοετής. Δικαιούμαι να κάνω αίτηση;
Απ: Οι πρωτοετείς φοιτητές δεν αποκλείονται από το πρόγραμμα, δεδομένου ότι πληρούν τις προδιαγραφές της προκήρυξης.

Ερ. 8: Έχω ήδη επιδοτηθεί κατά τον 1ο κύκλο του προγράμματος. Δικαιούμαι να ξανακάνω αίτηση;
Απ: Ναι, δικαιούχοι που έχουν ήδη ενισχυθεί σε προηγούμενους κύκλους του προγράμματος «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών ΔΙΠΑΕ» δικαιούνται και ενθαρρύνονται να αιτηθούν σε κάθε επόμενο κύκλο.

Ερ. 9: Κατέθεσα αίτηση πριν προκηρυχθεί η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή έως 28/2/2021, υπάρχει κάτι που πρέπει να προσέξω;
Απ: Ναι, όλες οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο διάστημα 19/2- 28/2/2021 θα χρειαστεί να ξαναυποβληθούν. Όλες αιτήσεις που υποβλήθηκαν πριν την προκήρυξη (19/2/2021) θεωρούνται αυτόματα άκυρες καθώς δεν υπήρχε ενεργή πρόσκληση. Όλοι οι αιτούντες θα ειδοποιηθούν μεμονωμένα για την επανυποβολή, ενώ θα έχουν πρόσβαση στα αρχεία που έχουν ήδη ανεβάσει στο enoikio.cm.ihu.gr.


Ερ. 10: Κατέθεσα αίτηση έως 18/2/2021 με την ειδοποίηση «1ος ΚΥΚΛΟΣ», υπάρχει κάτι που πρέπει να προσέξω;
Απ: Ναι, λόγω τεχνικού προβλήματος η πλατφόρμα enoikio.cm.ihu.gr δεχόταν αιτήσεις για τον 1ο Κύκλου αντί του ορθού 2ου Κύκλου και επομένως δε μπορούν να γίνουν δεκτές. Δείτε απάντηση σε ερώτηση 9.

Ερ.11: Στην αίτηση υποβολή πρότασης αναφέρει πληροφορίες για εργοδότες, προηγούμενη ακαδημαϊκή εμπειρία, καθώς και τον αριθμό αντικειμένου παρεχόμενου έργου. Τι εννοεί;
Απ: Η αίτηση υποβολής πρότασης που αναρτήθηκε την 1η ημέρα προκήρυξης (19/2/2021) δεν είναι ενεργή. Οι αιτήσεις γίνονται μόνο μέσω της πλατφόρμας enoikio.cm.ihu.gr.


Ερ.12: Δεν έχω στη διάθεσή μου εκτυπωτή και σαρωτή. Πώς μπορώ να υπογράψω τα έγγραφα που ζητάτε;
Απ: Για την κατάθεση της αίτησης απαιτείται μεταξύ άλλων η ανάρτηση στην πλατφόρμα enoikio.cm.ihu.gr της υπογεγραμμένης α) υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986 και β) αίτησης. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τη ψηφιακή τους υπογραφή που μπορούν να εκδώσουν από το ΔΙΠΑΕ, ή εναλλακτικά να χρησιμοποιήσουν μία δωρεάν εφαρμογή σάρωσης στο κινητό τους (όπως Adobe Scan). Η ανάρτηση φωτογραφιών δεν προτείνεται λόγω μειωμένης ευκρίνειας.

Ερ.13 Πώς γίνεται η επιλογή των δικαιούχων;
Απ. Για την επιλογή των τελικών δικαιούχων εφαρμόζεται σύστημα μοριοδότησης, όπως αυτό περιγράφεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.


Ερ.14: Πότε γίνεται η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και η πληρωμή του επιδόματος;
Απ: Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο 2021 στην ιστοσελίδα του ΔΙΠΑΕ και θα έχει αναδρομική ισχύ. Τα επιδόματα θα κατατεθούν εφάπαξ.

____________________________________________________________________________________________


Για πληροφορίες: subsidy@cm.ihu.gr και 2321049147