Συχνές ερωτήσεις (FAQ)

Ερ. 1: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι φοιτητές του προγράμματος;
Απ: Για να πληροφορηθείτε όλες τις οδηγίες επιλεξιμότητας, κριτηρίων και δικαιολογητικών παρακαλώ ανατρέξτε στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 4856/2022, διαθέσιμη εδώ και στην πλατφόρμα enoikio.cm.ihu.gr.

Ερ. 2: Πώς μπορώ να συμμετέχω στο πρόγραμμα;
Απ: Οι αιτήσεις συμμετοχής και η ανάρτηση όλων των δικαιολογητικών γίνεται μόνο μέσα από την ειδική σελίδα enoikio.cm.ihu.gr.

Ερ. 3: Ποιο διάστημα καλύπτει η επιδότηση;
Απ: Η επιδότηση αφορά το διάστημα 1/10/2021 έως και 31/7/2022 (10 μήνες κατ’ ανώτατο).

Ερ. 4: Τι ποσό καλύπτει η επιδότηση;
Απ: Η επιδότηση καλύπτει υποτροφίες:

  • έως 150,00€ ανά μήνα για δικαιούχους ατομικής σύμβασης μίσθωσης
  • έως 120,00€ ανά μήνα και ανά άτομο για δικαιούχους συμβάσεων μίσθωσης 2 ατόμων
  • έως 116,66€ ανά μήνα και ανά άτομο για δικαιούχους συμβάσεων μίσθωσης 3 ατόμων

Τα παραπάνω ποσά είναι τα ανώτατα που μπορούν να διατεθούν. Σε δικαιούχους οι οποίοι πληρώνουν ενοίκιο μικρότερο της διαθέσιμης υποτροφίας, τα ποσά αναπροσαρμόζονται προς τα κάτω αντιστοίχως.


Ερ. 5 : Θα ξενοικιάσω τον Απρίλιο του 2022. Δικαιούμαι να κάνω αίτηση;
Απ: Ναι. Εάν το συνολικό διάστημα μίσθωσης είναι μικρότερο από το προβλεπόμενο των 10 μηνών, θα επιδοτηθείτε για μικρότερο διάστημα εφόσον ανήκετε στους δικαιούχους.

Ερ. 6: Είμαι πρωτοετής. Δικαιούμαι να κάνω αίτηση;
Απ: Οι πρωτοετείς φοιτητές δεν αποκλείονται από το πρόγραμμα, δεδομένου ότι πληρούν τις προδιαγραφές της προκήρυξης.

Ερ. 7: Έχω ήδη επιδοτηθεί κατά τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος. Δικαιούμαι να ξανακάνω αίτηση;
Απ: Ναι, δικαιούχοι που έχουν ήδη ενισχυθεί σε προηγούμενους κύκλους του προγράμματος «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών ΔΙΠΑΕ» δικαιούνται και ενθαρρύνονται να αιτηθούν σε κάθε επόμενο κύκλο.

Ερ. 8: Δεν έχω στη διάθεσή μου εκτυπωτή και σαρωτή. Πώς μπορώ να υπογράψω τα έγγραφα που ζητάτε;
Απ: Για την κατάθεση της αίτησης απαιτείται μεταξύ άλλων η ανάρτηση στην πλατφόρμα enoikio.cm.ihu.gr της υπογεγραμμένης α) υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986 και β) αίτησης. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τη ψηφιακή τους υπογραφή που μπορούν να εκδώσουν από το ΔΙΠΑΕ (πληροφορίες ΕΔΩ), ή εναλλακτικά να χρησιμοποιήσουν μία δωρεάν εφαρμογή σάρωσης στο κινητό τους (όπως Adobe Scan). Η ανάρτηση φωτογραφιών δεν προτείνεται λόγω μειωμένης ευκρίνειας. Όλα τα υποβαλλόμενα έγγραφα πρέπει να είναι ευκρινή και ευανάγνωστα.


Ερ. 9 Πώς γίνεται η επιλογή των δικαιούχων;
Απ. Για την επιλογή των τελικών δικαιούχων εφαρμόζεται σύστημα μοριοδότησης, όπως αυτό περιγράφεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.


Ερ. 10: Πότε γίνεται η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και η πληρωμή του επιδόματος;
Απ: Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί μετά τις 31/7/2022 στην ιστοσελίδα του ΔΙΠΑΕ και θα έχει αναδρομική ισχύ. Τα επιδόματα θα κατατεθούν εφάπαξ. Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων, οι δικαιούχοι ειδοποιούνται για να ξεκινήσει η διαδικασία συλλογής δικαιολογητικών συμβασιοποίησης. Για την ολοκλήρωση της πληρωμής απαιτείται η ολοκλήρωση των ενδιάμεσων στοιχείων ταυτοποίησης, συμβασιοποίησης και εκκαθάρισης της δαπάνης από πλευράς ΕΛΚΕ.

Ερ. 11: Η αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση υπογράφονται από εμένα ή το γονέα μου στο όνομα του οποίου είναι το μίσθωμα;

Απ: Τόσο η αίτηση όσο και η υπεύθυνη δήλωση αφορούν το δικαιούχο φοιτητή/τρια και συμπληρώνονται από αυτόν/η, ανεξάρτητα με το εάν στο μισθωτήριο συμβόλαιο αναφέρεται το όνομα του γονέα. 

____________________________________________________________________________________________


Για πληροφορίες: subsidy@cm.ihu.gr και 2321049147