Οργανωτικό σχήμα

Επιστημονικώς Υπεύθυνη: Ευρυδίκη Ζαχοπούλου
Επιτροπές που συγκροτούνται από μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΔΥ με στόχο την υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου
ΕΛΚΕ: Διοικητική και διαχειριστική υποστήριξη
Διάρκεια: έως 30.09.2023