Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

ΕΝΑ ΕΡΓΟ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΠΑΕ  (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΣΕΡΡΕΣ, ΚΑΒΑΛΑ)

 Η Δομή Στηρίζω αποτελεί τμήμα του έργου «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος» με Κωδικό ΟΠΣ 5048170 στον Άξονα Προτεραιότητας «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» «Κωδ. Έργου 80353», και εντάσσεται στο Υποέργο 02: «Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (Πανεπιστημιούπολη Σερρών)».

 Τα υπόλοιπα τμήματα του έργου με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος» εκτελούνται στις άλλες δύο Πανεπιστημιουπόλεις (κόμβους) του ΔΙΠΑΕ ως εξής:

 Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη (Σίνδος): Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος» με τίτλο Ομπρέλα (Υποέργο 01) Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη /Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος 

 Πανεπιστημιούπολη Καβάλας (Καβάλα): Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος» με τίτλο ΕΚΟ (Υποέργο 03), Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος /Πανεπιστημιούπολη Καβάλας

Η Δομή ΣΤΗΡΙΖΩ στην Πανεπιστημιούπολη Σερρών διαρθρώνεται σε δύο συνεργαζόμενες ενότητες με διακριτούς στόχους η καθεμιά:

Α. το Γραφείο Επιδότησης Ενοικίου (ΓΕΕ)
Β. τη Μονάδα Προσβασιμότητας (ΜοΠρο).

Κοινός στόχος των δύο ενοτήτων είναι η «αύξηση του ποσοστού έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών των σπουδαστών από ευαίσθητες και χαμηλές εισοδηματικές τάξεις», κάνοντας χρήση εξειδικευμένων εργαλείων παρεμβάσεων.