Νέα

22.09.2021  Η Μονάδα Προσβασιμότητας συμμετείχε στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας που διοργάνωσε ο Δήμος Σερρών. Δείτε εδώ το poster της συμμετοχής.

21.07.2021 Εγκρίθηκε η οριστική λίστα αξιολόγησης/κατάταξης των εξήντα οχτώ (68) φοιτητών που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και μπορούν να προχωρήσουν στην κατάρτιση ατομικών συμβάσεων για το χρονικό διάστημα από 1/10/2020 έως 31/7/2021 (Β’ Κύκλος) συνολικού ύψους 89.296,50 €.

17.07.2021 Παρουσίαση της Μονάδας Προσβασιμότητας της Πανεπιστημιούπολης Σερρών στο 11ο Newsletter της Δομής Ομπρέλα (Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη).

24.06.2021 Αναρτήθηκε στη Διαύγεια το Πρακτικό Αξιολόγησης με προσωρινή λίστα δικαιούχων φοιτητών των Τμημάτων των Σερρών, Κιλκίς και Κατερίνης, που αιτήθηκαν οικονομική βοήθεια (επιδότηση ενοικίου), στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. πρωτ. 6484/19.02.2021 (ΑΔΑ: ΨΡΩ246ΨΖ3Π-3Ν2) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

19.02.2021 Δημοσιεύτηκε η με αρ.6484/19.02.2021 προκήρυξη για την χορήγηση εβδομήντα (70) Υποτροφιών (επιδότηση ενοικίου) σε προπτυχιακούς φοιτητές/τριες των Σχολών και των Τμημάτων του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (Πανεπιστημιούπολη Σερρών) στα πλαίσια της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Διεθνούς Πανεπιστημίου» (Β’ ΚΥΚΛΟΣ). Η προκήρυξη είναι αναρτημένη και στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ και μπορείτε να τη δείτε εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση στην online πλατφόρμα enoikio.cm.ihu.gr (από 19/02/2021 έως 19/03/2021 και ώρα 12.00π.μ). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Ευστρατία Τοπούζη, Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας Πανεπιστημιούπολη Σερρών στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο topouzi@ihu.gr και στο τηλέφωνο 2321049149 και από 11.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ. (Δευτέρα έως Παρασκευή)

11.01.2021 Δίκτυο εθελοντών Στηρίζω

07.12.2020 Έναρξη λειτουργίας της Δομής Στηρίζω