Νέα

17.05.2023 Αναρτήθηκε η 2η οριστική Λίστα Δικαιούχων Φοιτητών που θα λάβουν οικονομική βοήθεια στο πλαίσιο της υπ’αρ.πρωτ.5247/09-02-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Πράξης με τίτλο: «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος» - (2o ΠΡΑΚΤΙΚΟ)

11.05.2023

  • Αναρτήθηκε η οριστική Λίστα Δικαιούχων Φοιτητών που θα λάβουν οικονομική βοήθεια στο πλαίσιο της υπ’αρ.πρωτ.5247/09-02-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Πράξης με τίτλο: «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος».
  • Δημοσιεύτηκε η με αρ.20136/2023 προκήρυξη για τη χορήγηση έντεκα (11) υποτροφιών οικονομικής ενίσχυσης σε προπτυχιακούς φοιτητές/τριες των Τμημάτων του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (Πανεπιστημιούπολη Σερρών) στα πλαίσια της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Διεθνούς Πανεπιστημίου». Η προκήρυξη είναι αναρτημένη και στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ και μπορείτε να τη δείτε εδώ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολών: 26.05.2023 στις 12.00πμ.

28.04.2023 Αναρτήθηκε ο 2ος Προσωρινός πίνακας Αξιολόγησης των υποψηφίων φοιτητών που θα λάβουν οικονομική βοήθεια σύμφωνα με την αρ πρωτ. 5247/09-02-2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ» και κωδικό ΟΠΣ5048170. Δείτε τον εδώ.

09.02.2023 Δημοσιεύτηκε η με αρ.5247/2023 προκήρυξη για τη χορήγηση σαράντα (52) υποτροφιών οικονομικής ενίσχυσης σε προπτυχιακούς φοιτητές/τριες των Τμημάτων του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (Πανεπιστημιούπολη Σερρών) στα πλαίσια της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Διεθνούς Πανεπιστημίου». Η προκήρυξη είναι αναρτημένη και στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ και μπορείτε να τη δείτε εδώ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολών: 15.03.2023 στις 12.00πμ.

19.10.2022 Η Μονάδα Προσβασιμότητας συμμετέχει στο 28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

01.09.2022 Δημοσιεύθηκε το 2ο Πρακτικό αξιολόγησης των υποψηφίων φοιτητών που θα λάβουν οικονομική βοήθεια και έλεγχος συμβολαίων ενοικίασης κλπ δικαιολογητικών και προσδιορισμός ποσού που θα καταβληθεί στους επιλεγέντες φοιτητές στο πλαίσιο της ΠΡΑΞΗΣ «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Δι.Πα.ε» ΟΠΣ5048170 (ΑΔΑ:9ΙΟ446ΨΖ3Π-8ΒΩ)

25.07.2022 Τεχνολογία και εθελοντισμός μέσω της ΑΜΕLib φέρνουν τη γνώση τους φοιτητές με αναπηρία στο 16o newsletter της Δομής Ομπρέλα (Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη).

30.06.2022 Δημοσιεύθηκε ο οριστικός πίνακας ωφελούμενων για την απόδοση υποτροφιών οικονομικής ενίσχυσης στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 15278/14-04-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή φοιτητών που θα λάβουν οικονομική βοήθεια, στο πλαίσιο της πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Διεθνές Πανεπιστήμιο».
Τη σχετική απόφαση μπορείτε να βρείτε εδώ.

26.05.2022 Δημοσιεύθηκε το Πρακτικό αξιολόγησης υποψηφίων της υπ'αριθ. πρωτ. 15278/14-04-2022 Πρόκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 9Κ1Ρ46ΨΖ3Π-ΒΦΧ)

09.05.2022 Κατευθυντήριες οδηγίες για την εξέταση φοιτητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

27.04.2022  Αναρτήθηκε στη Διαύγεια (ΑΔΑ: 61ΩΠ46ΨΖ3Π-ΦΤ2) το Πρακτικό Αξιολόγησης με προσωρινή λίστα δικαιούχων φοιτητών των Τμημάτων των Σερρών, Κιλκίς και Κατερίνης, που αιτήθηκαν οικονομική βοήθεια (επιδότηση ενοικίου), στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. πρωτ. 4856/10.02.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

14.04.2022  Δημοσιεύτηκε η με αρ.15278/14.04.2022 προκήρυξη για τη χορήγηση σαράντα (40) υποτροφιών οικονομικής ενίσχυσης σε προπτυχιακούς φοιτητές/τριες των Τμημάτων του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (Πανεπιστημιούπολη Σερρών) στα πλαίσια της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Διεθνούς Πανεπιστημίου». Η προκήρυξη είναι αναρτημένη και στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ και μπορείτε να τη δείτε εδώ.

23.03.2022 Το Γραφείο Επιδότησης Ενοικίου στο 14ο newsletter της Δομής Ομπρέλα (Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη).

20.03.2022 Απολογισμός διαδικτυακού σεμιναρίου «Φοιτητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση»

04.03.2022 Η Μονάδα Προσβασιμότητας διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο για το προσωπικό του ΔΙΠΑΕ με θέμα "Φοιτητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση". Δείτε το πρόγραμμα εδώ.

10.02.2022 Δημοσιεύτηκε η με αρ.4856/10.02.2022 προκήρυξη για την χορήγηση εβδομήντα (70) υποτροφιών (επιδότηση ενοικίου) σε προπτυχιακούς φοιτητές/τριες των Σχολών και των Τμημάτων του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (Πανεπιστημιούπολη Σερρών) στα πλαίσια της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Διεθνούς Πανεπιστημίου» (Γ’ ΚΥΚΛΟΣ). Η προκήρυξη είναι αναρτημένη και στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ και μπορείτε να τη δείτε εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση στην online πλατφόρμα enoikio.cm.ihu.gr (από 10/02/2022 έως 04/03/2022 και ώρα 12.00π.μ). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Ευστρατία Τοπούζη, Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας Πανεπιστημιούπολη Σερρών στο 2321049147 email topouzi@ihu.gr από 11:00π.μ. έως 14:00μ.μ.- από Τρίτη έως Παρασκευή.

28.12.2021 Συνέντευξη για τη Μονάδα Προσβασιμότητας στο νέο τεύχος του περιοδικού Ser-Free! Δείτε τη συνέντευξη στις σελίδες 70-71.

11.10.2021  Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύου Εθελοντών.

22.09.2021  Η Μονάδα Προσβασιμότητας συμμετείχε στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας που διοργάνωσε ο Δήμος Σερρών. Δείτε εδώ το poster της συμμετοχής και εδώ τον απολογισμό της εκδήλωσης.

21.07.2021 Εγκρίθηκε η οριστική λίστα αξιολόγησης/κατάταξης των εξήντα οχτώ (68) φοιτητών που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και μπορούν να προχωρήσουν στην κατάρτιση ατομικών συμβάσεων για το χρονικό διάστημα από 1/10/2020 έως 31/7/2021 (Β’ Κύκλος) συνολικού ύψους 89.296,50 €.

17.07.2021 Παρουσίαση της Μονάδας Προσβασιμότητας της Πανεπιστημιούπολης Σερρών στο 11ο Newsletter της Δομής Ομπρέλα (Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη).

24.06.2021 Αναρτήθηκε στη Διαύγεια το Πρακτικό Αξιολόγησης με προσωρινή λίστα δικαιούχων φοιτητών των Τμημάτων των Σερρών, Κιλκίς και Κατερίνης, που αιτήθηκαν οικονομική βοήθεια (επιδότηση ενοικίου), στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. πρωτ. 6484/19.02.2021 (ΑΔΑ: ΨΡΩ246ΨΖ3Π-3Ν2) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

19.02.2021 Δημοσιεύτηκε η με αρ.6484/19.02.2021 προκήρυξη για την χορήγηση εβδομήντα (70) Υποτροφιών (επιδότηση ενοικίου) σε προπτυχιακούς φοιτητές/τριες των Σχολών και των Τμημάτων του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (Πανεπιστημιούπολη Σερρών) στα πλαίσια της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Διεθνούς Πανεπιστημίου» (Β’ ΚΥΚΛΟΣ). Η προκήρυξη είναι αναρτημένη και στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ και μπορείτε να τη δείτε εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση στην online πλατφόρμα enoikio.cm.ihu.gr (από 19/02/2021 έως 19/03/2021 και ώρα 12.00π.μ). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Ευστρατία Τοπούζη, Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας Πανεπιστημιούπολη Σερρών στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο topouzi@ihu.gr και στο τηλέφωνο 2321049149 και από 11.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ. (Δευτέρα έως Παρασκευή)

11.01.2021 Δίκτυο εθελοντών Στηρίζω

07.12.2020 Έναρξη λειτουργίας της Δομής Στηρίζω