Επικοινωνία

Δομή ΣΤΗΡΙΖΩ (Πανεπιστημιούπολη Σερρών)

Τέρμα Μαγνησίας
T.K. 62124, Σέρρες

 

Γραφείο Επιδότησης Ενοικίου (ΓΕΕ)
subsidy@cm.ihu.gr

Μονάδα Προσβασιμότητας (ΜοΠρο)
accessibility@cm.ihu.gr